Kasulik teave

Eerinevad infolehed eri haiguste kohtahttps://haiglateliit.ee/patsientide-infomaterjalid/
Dementsushttp://dementsus.ee/
Podagra tutvustus ja infolet kuidas seda kontrolli all hoidahttps://www.itk.ee/upload/files/Patsiendi-infomaterjal/ITK401_podagra.pdf
Diabeetikule infomaterjalidhttps://haiglateliit.ee/wp-content/uploads/2015/04/patsiendile_015_Diabeet.pdf
Juhend hooldekodudes ravimite käitlemisekshttp://www.ravimiamet.ee/hoolekandeasutused?group=6
Abiks tervishoiutöötajalehttp://www.terviseamet.ee/tervishoid/abiks-tervishoiutootajale.html
Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditelehttps://www.riigiteataja.ee/akt/117012014004
Vaimse seisundi miniuuringhttps://www.kilingivilla.ee/vaimse-seisundi-miniuuring-eesti-k/
Peaasihttp://peaasi.ee/
MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus (lüh HENK)http://www.henk.ee/
Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskus MTÜhttp://loomateraapiakeskus.ee/
Omastehooldaja käsiraamathttp://www.omastehooldus.eu/abiks-omastehooldajale
Kaasaegse ergonoomika alused - ÜLO KRISTJUHANhttp://raulpage.org/ergo/
Patsientide teisaldamise meetodid, mis aitavad ära hoida
ervishoiutöötajate luu- ja lihaskonna vaevusi
https://osha.europa.eu/et/tools-and-publications/publications/e-facts/efact28
Tartu Maarja tugikeskus - Teenused intellektipuudega inimestelehttp://maarjatugikeskus.ee/
Raamat: Hooldus erinevate haiguste korral ja ravimiõpetuse alusedhttps://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/14964
Määrus: Raskuste käsitsi teisaldamise kordhttps://www.riigiteataja.ee/akt/29714
Sotsiaalhoolekande seadushttps://www.riigiteataja.ee/akt/113032019155?leiaKehtiv